For helsepersonell

Det er ikke alltid så lett å hjelpe mennesker med søvnvansker. Det er mye informasjon å finne om søvn, men det å vite hvilket søvnproblem den du skal hjelpe har, krever kunnskap og trening. Det er ulike råd og behandlinger for ulike søvnvansker, derfor kan behandling for insomni med CBTi være helt feil for en person som har forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse. Derfor er det viktig å oppdatere seg og gå på gode kurs. Det er også lurt å prøve seg litt frem, da finner du ut hva som synes å virke og hva som ikke synes å virke. Du kan for eksempel ta frem beskrivelser av ulike søvnlidelser på pc-skjermen når du snakker med den du skal hjelpe, og se hva de kjenner seg mest igjen i. Når dere sammen har blitt enige i hvor dere skal begynne, vil det å eventuelt ha bommet på behandlingen være litt lettere å akseptere for dere begge. Øvelse gjør mester og vi gjør alle feil. Samtidig er det slik at dersom dere sammen finner ut av hvilket søvnproblem vedkommende har og dere finner rett behandling over lang nok tid, vil de fleste med søvnlidelser oppleve bedring.

Dyktige ansatte på Diakonhjemmet sykehus har laget en veileder for behandlere i metoden kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi).

Kurs og konferanser om søvn og søvnsykdommer: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/kurs-og-kongresser

Helsedirektoratetes kurslederkurs Sov godt: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/sov-godt-kurslederkurs

%d bloggere liker dette: