Gode nettressurser om søvn

Videoforedrag om søvn (gratis) og videobasert behandlingskurs for insomni (399,-) og forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse (399,-): https://ipr.mykajabi.com/store

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (Sovno.no): https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno

Sovno har også en egen oversikt over anbefalte nettsider.

Helsedirektoratet har utarbeidet mye godt materiell om søvn som ligger tilgjengelig på deres sider: https://www.helsedirektoratet.no/tema/sovn

Kognitiv.no: https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/sovnproblemer/

American Academy of Sleep Medicine: https://aasm.org

Gratis selvhjelpskurs basert på Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi): https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/langvarige-sovnvansker/

Selvhjelp for søvnvansker: https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/sovnvanskar

Kort video om søvnhygieneråd: https://www.youtube.com/watch?v=jWtoMxBRYzQ

Assistert Selvhjelp: https://app.assistertselvhjelp.no/verktoy-sovn

%d bloggere liker dette: