Hvor kan jeg få hjelp?

Søvnvansker er utbredt og mange trenger hjelp. Selv om det finnes mye nyttig informasjon om søvn på nettet, er det ikke alltid så lett å få det til helt på egenhånd. I tillegg er det ikke alltid at de som sier de kan hjelpe deg med dine søvnvansker, bruker vitenskapelig dokumenterte metoder. Nasjonal komeptanetjeneste for søvnsykdommer (Sovno) har laget en oversikt over steder du kan få hjelp som du finner her. I tillegg har jeg laget en litt kortere oversikt her over steder jeg kan anbefale deg å søke hjelp for dine søvnvansker. Dessverre finnes det få spesialiserte søvnsentre i Norge og i det offentlige er det ikke alltid så lett å få rett og god hjelp.

Photo by Samantha Garrote on Pexels.com

Selv om du kanskje trenger hjelp fra en fagperson, vil du komme langt med en god bok om søvn, for eksempel Bedre Søvn, Ungdomssøvn eller Skiftarbeid og søvn av Bjørn Bjorvatn eller min bok Våkne opp! Om søvnens psykologi. Du finner flere bøker om søvn her. Å lese en selvhjelpsbok om søvn før du går i behandling kan gjøre at du kjenner igjen det som er beskrevet i bøkene i din behandling, og du vil vite at din terapeut er på rett spor.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Offentlige tjenester

  • Endel kommuner tilbyr kurset Stå opp! som det er dokumentert effekt av og endel Frisklivssentraler baserer seg på kursmateriell fra Helsedirektoratet som er av god kvalitet.
  • Søvnklinikken (Trondheim). Her behandles insomni og døgnrytmeforstyrrelser tilsvarende de godt dokumenterte metodene jeg har beskrevet her.
  • Senter for søvnmedisin (Bergen). Her behandles hovedsakelig søvnrelaterte respirasjonsforstyrrekser (søvnapné), og alvorlige hypersomnier. Senter for søvnmedisin er innenfor spesialisthelsetjenesten og krever henvisning.
  • Ved Bjørgvin Distriktspsykiatriske Senter (DPS) (Bergen) tilbys det søvnbehandling i gruppe for mennesker med moderat til alvorlig psykisk lidelse kombinert med søvnlidelsene insomni og døgnrytmeforstyrrelser. Her må man henvises da dette er innenfor spesialisthelsetjenesten og det er primært de som bor i opptaksområdet som kan få tilbud om behandling.

Private tjenester

  • Bergen Søvnsenter (Bergen). Startet opp i 1996, spesialisert på søvnlidelser, her får du god behandling.
  • Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) (Bergen og Oslo, men også digitalt uansett hvor du befinner deg). Her har jeg selv en deltid (3 timer i uken) privatpraksis i Bergen, men jeg har ofte noen måneders venteliste. Det er også andre behandlere som kan søvnbehandling der.

Digitale tjenester

  • Assistert Selvhjelp tilbyr et godt mestringsverktjøy for søvnvansker som du kan bruke selv eller sammen med en behandler.
  • Onlinepsykologene tilbyr digital behandling også for søvnvansker (hele landet/verden)

Rådgivning

Jeg tilbyr 15 minutters rådgivning til deg som har søvnvansker og ikke vet hva slags søvnlidelse du har, ikke vet om det finnes behandling for det, eller som lurer på hvor du eventuelt kan ta kontakt for hjelp. Denne tjenesten er ikke behandling og det skrives ikke journal fra samtalen. Det er ikke en akutt-tjeneste. Det er ikke oppfølging knyttet til tjenesten utover de 15 minuttene. Dette er en tilbud jeg gir som privatpraktiserende psykolog, ikke som offentlig ansatt. Bestill rådgivning slik:

  • Vippse 400 kr til min bedrifts-vipps #Psykolog Ane Wilhelmsen, VIPPS#124531. Skriv ditt telefonnummer i melding når du vippser.
  • Jeg kontakter deg på nummeret du oppgir innen 7 dager.
%d bloggere liker dette: