Medisiner for søvn

Sovemedisiner er i utgangspunktet ment for kortere perioder med søvnvansker. Opptil 14 dagers bruk er vanligvis indikasjonen. Det er frustrerende å ikke få sove og i noen situasjoner er det helt greit å bruke sovemedisiner, også kanskje lurt. Men dersom du har sovet dårlig over lang tid og har brukt sovemedisiner i mange år, er det lite sannsynlig at det er medisinene som gjør at du sover de timene du sover. Mange prøver å slutte på sovemedisiner og opplever umiddelbar forverring av søvnen, og tolker det som at de er avhengig av sovemedisiner. Derfor bør det å trappe ned eller slutte på sovemedisiner planlegges, gjerne i samarbeid med legen som har skrevet dem ut. Jeg er psykolog og ikke lege, og kan ikke skrive ut medisiner. Likevel jobber jeg med mange som står på ulike medisiner, også sovemedisiner. Jeg pleier å lage en nedtrappingsplan i samarbeid, eller med velsignelse fra, legen som skriver ut medisinene. Det er viktig at nedtrappingen er planlagt og noe du har bestemt deg for. Dersom du en kveld tar medisiner og en annen ikke, kan det være like mye forventningen om søvn som styrer om du sover eller ikke, som virkningen av de medisinene du tar. I tillegg gir mange medisiner bivirkninger og til slutt er det ikke alltid lett å vite hva som er det opprinnelig problemet og hva som er bivirkninger av sovemedisiner. Mange blir for eksempel sløve på dagen, og det å opprettholde gode søvnfremmende rutiner kan da bli vanskelig, noe som seg selv kan føre til dårligere søvn. Da har du kommet inn i en ond sirkel.

Du kan lese mer om medikamentell behandling av søvnproblemer skrevet av Bjørn Bjorvatn her.

%d bloggere liker dette: